Resultaten

Op deze pagina worden alle (tussen)resultaten van het project Waterveiligheidslandschappen met u gedeeld.

Verslag atelier 1 Noord-Holland

Kennismaking en het verkennen van de opgave en studiegebied.

Verslag atelier 1 spiltsingspunten

Kennismaking en het verkennen van de opgave en studiegebied.

Verslag atelier 1 Friese Waddenkust

Kennismaking en het verkennen van de opgave en studiegebied.

Syntheserapport voorbeeldprojecten

Dit syntheserapport geeft een overzicht van 22 geselecteerde voorbeelden van waterveiligheidsprojecten.

Presentatie Consortiumbijeenkomst

Een analyse van 22 voorbeeldprojecten

Artikel Meerlaagsveiligheid

Over de resultaten van Werkpakket 1 van ons project is een artikel verschenen in Land+Water. In dit artikel vergelijken we onze resultaten met de uitkomsten van het rapport van de Algemene Rekenkamer over de voortgang in het Hoogwaterbeschermingsprogramma.