• splitsingspunt rivieren

  • splitsingspunt rivieren

  • splitsingspunt rivieren

  • Noord-Holland

  • Noord-Holland

  • Friesland

  • Friesland

  • Friesland

Praktijkcases

We gaan aan de slag in drie regio’s. In elke regio verkennen we de mogelijke lange termijnontwikkelingen. We houden rekening met denkbare ‘systeemsprongen’ in het functioneren van de systemen van waterveiligheid en ruimtelijke organisatie.