Herijking Waterveiligheidslandschappen

Waar staan we nu? En waar gaan we heen? Die twee vragen stonden centraal tijdens een herijkingssessie van het project Waterveiligheidslandschappen. Op maandag 29 januari 2023 stak het kernteam de koppen bijeen om te evalueren en om vooruit te kijken. Hierdoor zien we met frisse blik de tweede helft van het project tegemoet. 

Wat zijn onze doelen ook alweer? En zijn die doelen hetzelfde gebleven of moeten we de doelen herformuleren? In een langlopend project als Waterveiligheidslandschappen vonden wij het van belang om deze vragen zo halverwege het project aan onszelf te stellen. We willen kennis ontwikkelen. We willen waterkerende landschappen ontwerpen, onderbouwd met cijfers. We willen samenwerken met partners in onze gebiedscases. We willen fysieke systemen met maatschappelijke ontwikkelingen verbinden. We willen een lange termijn visie verbinden aan besluiten van nu. We willen daar methodieken voor ontwikkelen zoals Tastbaar Landschap, Bouwstenen en Narratieven. En we willen ons verhaal naar een groter publiek brengen.

Ambitieus? Jazeker. Maar niet onmogelijk. Met een goed plan en aandacht voor samenwerking gaat het lukken om mooie producten op te leveren. Daarom hebben we tijdens de herijking ook over mogelijke producten nagedacht. Waar heeft de maatschappij baat bij en hoe kunnen wij daar als team een zinvolle bijdrage aan leveren met de middelen die we hebben? Daarover gaan we de komende weken met de gebiedspartners in gesprek. Op weg naar een waterveilige toekomst!