Symposium Waddenacademie

Klimaatbestendig kustlandschap van het Werelderfgoed Waddenzee

Vrijdag 29 september vond het 31e symposium Waddenacademie plaats in de Grote Kerk Harlingen. Het thema was ‘Dynamische Waddendelta’. 

Het unieke kustlandschap van het Werelderfgoed Waddenzee zal de komende decennia door klimaatverandering ingrijpend worden beïnvloed. De vraag is niet óf maar hoe de Waddenkust in de komende eeuw zal veranderen. Deze urgentie leidt tot verschillende ruimtelijke – en maatschappelijke opgaven, omdat we op een andere manier zullen moeten omgaan met dit gebied. Daarbij zijn het watersysteem en de bodemvitaliteit leidend voor de benadering van deze ruimtelijke en maatschappelijke transities.

Hoe kijken we naar de klimaatadaptatie in 2100 en wat betekent het voor de agenda van 2050 en het uitvoeringsprogramma in 2025? Wat betekent het voor dit unieke dijkenlandschap met terpen en wierden en vele monumenten? En hoe kunnen we het gewenste zoetwatersysteem en ecologisch nieuwe samenhangende landschappelijke structuren opsporen die ruimte laten voor vindingrijkheid en identiteit van de negen verschillende Waddenkustregio’s?

Deze en andere vragen kwamen aan bod tijdens het symposium, dat tevens de afsluiting van de Landschapstriënnale 2023 vormde. Een deel van het Waterveiligheidslandschappen-team was bij dit symposium aanwezig, met name in relatie tot de casus over de Friese Waddenkust.

De online streaming van het symposium is terug te vinden via de website van de Waddenacademie.

(Foto bovenaan: openingswoord door Katja Philippart. Foto midden: Gido ten Dolle over bouwstenen voor de toekomst van de Waddenkust. Bron: Waddenacademie website.)