Toekomstatelier XL

Hoe zou het Waddengebied er in de 22e eeuw uit kunnen zien? Willen we meebewegen met het water of voortborduren op een waterbouwkundige traditie van maakbaarheid? En wat betekent dat voor de mensen en dieren die in de toekomst in het gebied zullen leven? Daar mochten we met een team van ontwerpers, experts en kunstenaars over nadenken op het Toekomstatelier XXL van het College van Rijksadviseurs. Er werden verschillende narratieven uitgewerkt, scenario’s geschetst, adaptatiepaden getekend en er werd zelfs een script voor een toneelstuk geschreven.

Een keer per jaar vindt het Toekomstatelier XL plaats, georganiseerd door het College van Rijksadviseurs onder platform NL2100, dat ontwerpend toekomstdenken inzet om ruimtelijke opgaven te doorgronden en de leefkwaliteit te borgen. Het eerste Toekomstatelier XL was in maart 2022 in Zutphen. Het tweede Toekomstatelier werd georganiseerd van 21 t/m 23 juni 2023 in Hoek van Holland. Centraal stonden drie regiocasussen: de toekomst van de Antwerpse haven en verbindingen, het zeegat bij IJmuiden en de Nederlandse Waddenkust.

Vanuit het project Waterveiligheidslandschappen oefenden wij in toekomstdenken voor de Wadden casus. We gebruikten voornamelijk narratieven vertaald naar regionale context als instrument. Maar ook bouwstenen voor waterveiligheidslandschappen en transformatiepaden kwamen aan bod. De gekozen narratieven waren Amfibisch (met hang naar ecocentrisch) en Ecomodernistisch (met hang naar mondiaal). Het eindproduct was een voorstelling, waarin deze twee narratieven een rol kregen.

De uitgeschreven resultaten van de Waddenkust zijn te vinden op NL2100.nl.

Sfeerimpressie

Vera van Nielen maakte voor het College van Rijksadviseurs een sfeerimpressie van het Toekomstatelier.


Waddengebied casus

Naast dat de Wadden onderwerp was voor het toekomstatelier, is het een van de drie gebiedscasussen van het project Waterveiligheidslandschappen. Lees meer op de casus pagina.